Ağır Ceza Davaları
14 Ocak 2019

Ağır Ceza Davaları

Türk Hukuk sisteminde anlaşmazlıkların ve mağduriyetlerinçözümü farklı hukuk dalları ile yerine getiriliyor. Türk hukuk sisteminde yeralan Türk Ceza Kanunu ile yasalar çerçevesinde suç teşkil edecekeylemlerdebulunan kişilerin mahkemeler nezdinde davalarının görülerek yine yasalarınbelirlemiş olduğu ceza miktarlarını çekmeleri sağlanıyor. Türk ceza kanunubünyesindeki maddelere istinaden eylem içerisinde bulunanların davalarıcezamahkemelerinde görülüyor.

Ceza mahkemeleri de suçun işlenişşekli, suçun ağırlığı ve suçun toplum nezdindeki durumu göz önündebulundurularak farklı ceza mahkemelerinde davalar görülüyor. Ağır ceza davalarıbu belirtileneylemlerin Türk Ceza Kanunu içerisinde en üst ceza sistemi olarakbelirleniyor. Ağır ceza mahkemelerinde duruşması olanlar için ağır ceza avukatı yetkilendiriliyor.Avukatlar arasında herhangi bir ceza mahkemeleri ayrımı sözkonusu değildir.Ancak her avukat deneyim kazandığı ceza davalarına daha fazla ilgi duyarak bukonuda uzmanlaşıyorlar. Adana’da da adana ceza avukatı kapsamında birçok avukat hizmet veriyor.