Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği
20 Ekim 2018

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi   

               ​   NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE      

                                                                     ​                                                            ADANA 

 DAVACI                                    :​​ Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres 

 DAVALI                                    : ​​Adı ve Soyadı-Adres 

 DAVA KONUSU                      :​​ Anlaşmalı boşanma 

 AÇIKLAMALAR                        : 

1-… ve …’den olma, …/…/… doğumlu, … ili, … ilçesi, … Mahalle/Köy, Cilt …, Aile sıra …, Sıra no …’da nüfusa kayıtlı bulunmaktayım. Davalı ile Türk örf adet ve geleneklerine uygun olarak görücü usulü tanışarak evlenmeye karar verdik ve …/…/… tarihinde … Belediyesi Evlendirme Memurluğunda evlendik. Bu evlilikten çocuğumuz bulunmamaktadır. 

2- Evlendiğimiz günden sonra aramızda fikri ve ruhi anlaşmazlıklar meydana geldi. Bizler medeni iki insan olarak boşanmaya karar verdik. Davalı ile boşanma ve boşanmanın fer’i sonuçları konusunda anlaştık. Birbirimizden hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, nafaka, mal ve eşya konularında her hangi bir isteğimiz bulunmamaktadır. Gerekli hususları huzurunuzda açıklayacağız. 

DELİLLER                                    : ​​1- Nüfus kayıt örneği, 2- Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve her tür delil. 

HUKUKİ SEBEPLER                   : ​​TMK. 166/3 ve ilgili mevzuat. 

SONUÇ VE TALEP                     :​​ Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen dikkate alınacak olan nedenlerle, tayin döneminin yaklaşması nedeni ile yakın bir zamana duruşma günü verilerek anlaşmalı boşanmamıza ve karar kesinleştiğinde kesinleşme şerhi içeren mahkeme kararının bir nüshasının nüfus kütüğüne tescil edilmek üzere nüfus müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı 

Adı ve Soyadı 

İmza 

Not:​​ Anlaşmalı boşanma kararı verildikten sonra kararı hızlı bir şekilde kesinleştirmek için taraflar birlikte veya ayrı ayrı temyizden feragat dilekçesi verebilirler. Aksi takdirde kararın kesinleşmesini beklemeleri gerekir.