Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi
29 Ocak 2019

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi


                 ADANA ……..  ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
 BİLİRKİŞİ RAPORUNAİTİRAZ EDEN (SANIK)    : Adı ve Soyadı – ( TC Kimlik No)-Adres MÜDAFİİ                         : Avukatın Adı ve Soyadı – Adres- Tel. DAVACI                           : K.H. KATILAN                         : Adı veSoyadı – Adres SUÇ                                  :Taksirle Yaralama  AÇIKLAMALAR              : Bilirkişi incelemesinde müvekkilime ait arabanın fren izleri dikkatealınmadan hız belirlemesi yapılarak süratli olmadığı halde müvekkilimi süratlive dolayısıyla asli kusurlu gösteren bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz.B uçerçevede belirtmiş olduğumuz hususları dikkate almak üzere, yeni bir bilirkişitarafından bilirkişi incelemesi yapılarak yeni bir rapor alınmasını talepediyoruz. HUKUKİ SEBEPLER        : CMK. Md 67 ve ilgili mevzuat. SONUÇ VE TALEP         : Yukarıda kısaca açıklanannedenlerle, konunun uzmanı olan oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyetincedosyanın incelenmesini, sanık vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …./…./….                                                                                                           Bilirkişi Raporuna İtiraz Eden Vekili                                                                                                                     Av. Adı ve Soyadı