Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı
18 Ocak 2018

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı

Türk Medeni Kanununda kural mal rejimi (yasal mal rejimi) edinilmiş mallara katılma rejimidir.Türk Medeni Kanununda seçilebilir rejim ise:

Mal ayrılığı rejimi,paylaşmalı mal ayrılığı rejimi,mal ortaklığı rejimi olarak kabul edilmiştir.

Boşanma

Boşanma durumlarında eşler arasında geçerli olan mal rejimi tasfiye edilebilir duruma gelmesini Türk mahkemesinden verilen boşanma kararı ile yabancı mahkemeden verilen boşanma kararı yönünden ayrı ayrı değerlendirmek gereklidir.

Türk Mahkemesinden Verilen Boşanma Kararı İle Mal Paylaşımı

TMK.m.225 f.2 hükmüne göre Türk mahkemesi tarafından evliliğin boşanma nedeniyle sona erdirilmesine karar verilmesi durumunda kural mal rejimi (edinilmiş mallara katılma rejimi) boşanma davası tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sona erdiğinden davalı ve davacı eşler arasında geçerli olan mal rejimi paylaşılabilir (tasfiye edilebilir) duruma gelir.

(Davacı-davalı kadın dava dilekçesinde evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların tasfiyesine yönelik olarak katılma alacağı isteminde bulunmuştur.Eşler arasındaki mal rejimi davacı-davalı kadın tarafından açılan davada verilen boşanma hükmünün kesinleşmesi ile dava tarihinden itibaren sonlandığı anlaşılmıştır.Mahkemece yapılacak iş:delilleri bu çerçevede değerlendirerek sonucu uyarınca bir hüküm kurulmasından ibarettir.Açıklanan yönler gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Yabancı Mahkemeden Verilen Boşanma Kararı İle Mal Paylaşımı

Yabancı mahkemeden verilen boşanma kararının mal rejimini sonlandırılabilmesi için tanıma ve tenfizinin istenilmesi gerekmektedir. Tanıma tenfiz kararı verildiğinde ise mal rejimi tanıma tenfiz kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren tasfiye edilebilir duruma gelir.

Boşanmada mal paylaşımı evlilik birliği kurulduktan sonra edinilmiş olan tüm mal ve gelirlerin paylaşımı esasına dayanır.Evlilikten önce edinilmiş mallar hiçbir şekilde mal paylaşımına tabi tutulamaz.Boşanma davası sonrasında yapılan mal paylaşımı kural olarak malların yarı yarıya ikiye bölünmesi esasına dayanır ancak istisnaları mevcut olup bu istisnalar eşlerin kişisel mallarıdır.Mal paylaşımı yapılırken öncelikle her eş kendi kişisel mallarını alır paylaşma bu mallar çıkarıldıktan sonra edinilen mallar üzerinden yapılır.

Kanun Gereği Kişisel Mallar

 • Kişisel kullanıma yarayacak eşya
 • Başlangıçta gelen malvarlığı
 • Miras yoluyla gelen malvarlığı
 • Karşılıksız kazanma ile gelen malvarlığı
 • Manevi tazminat alacağı
 • Kişisel mal yerine geçen değerler
 • Tazminat veya toptan ödemeden kalan yaşam süresini karşılayacak değer

Edinilmiş Mallar

 • Çalışma karşılığı edinim
 • Sosyal güvenlik ve yardım ödemeleri
 • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar
 • Kişisel malların gelirleri
 • edinilmiş malların yerine geçen değerler.