Boşanma ve Zina
25 Aralık 2017

Boşanma ve Zina

Zina Sebebiyle Boşanma

Zina özel ve mutlak boşanma sebebidir. Boşanma sebebi olarak gösterilen zina olayının varlığının kanıtlanması durumunda kadın veya erkek kusursuz eşin açmış olduğu Boşanma davasında bu olayın evlilik birliğine etkisine bakılmaksızın boşanma kararı verilmelidir.

Eşler arasında evlilik Birliği kurulmuşsa birbirlerine sadık kalmak yükümlülüğü de( her türlü Sadakat) başlamış demektir.

Zina evli bir şahsın Eşinden başkasıyla cinsel ilişki yaşamasıdır.

Zina sebebiyle boşanma kararı verilmesi için aşağıdaki üç koşulun gerçekleşmesi gerekir;

  • Cinsel ilişki koşulu,
  • Evlilik koşulu,
  • Kusur  koşulu.

Zina sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için evlilik hukuken var olmalıdır. Günümüz Toplumunun en büyük evlilik sorunsalı olan hiçbir resmiyeti olmayan İmam nikahı Yok hükmündedir ve bu durumda zina söz konusu olamayacağı gibi resmi evlilik kurulmadığı için boşanmada söz konusu olamayacaktır.

Eşlerden biri ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş veya kendisinden uzun zamandır haber alınamazsa bile yani eşlerden birisi için gaiplik kararı verilmiş olsa bile evlilik Birliği devam ettiği için eş dışında karşı cinsten biriyle ilişki kurulması Zina sebebiyle boşanma davası açılmasına sebep olur.

Evlilik birliği devam ettiği sürece eşler hakkında ayrılık kararı,ayrı konut edinme kararı, ayrı yaşama hakkı bulunsa bile ve hatta evlilik tescil edilmese bile eşlerin birbirlerine olan Sadakat yükümlülüğü devam ettiğinden zina sebebiyle boşanma davası açılabilir.

Cinsel ilişki bakımından; her şekilde kurulan cinsel ilişki zina sayılır.Karı koca hayatı yaşamak, gayrı resmi olarak birlikte yaşamak zina sayılır ancak sevgi, ilgi, münasebet ve muhabbet ifade eden davranışlar mesela okşama, kucaklaşma, öpüşme zina değil sadakatsizliktir.

Kusur koşulu

Cinsel ilişki isteyerek olmalıdır doğal olarak tecavüze uygulanmaz veya herhangi bir sebeple şuuru zayıflamış kimsenin başka biriyle iradesi dışında birlikte olduğu durumlarda uygulanmaz.İktidarsızlıkta, kadının rahminin bulunmaması durumlarında, cinsel soğuklukta, ilgisizlikte ve çeşit bahanelere sığınılarak zina meşrulaştırılamaz.

Kanıtlama araçları;

Zina eylemine kanıtlayacak güçte fotoğraflar, Tanık anlatımları, iletişim araçları ile alınan kayıtlar, bir zührevi hastalığa yakalanmak, yurt dışında olan kocanın karısını gebe kalması Vesaire.

Hak Düşürücü Süre ve Af Var İse Dava Hakkı Ortadan Kalkar!

Zina sebebi boşanma açma hakkı olan kişi boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve herhalde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkının kaybeder .

AF; Zina sebebiyle boşanma davalarında zina yapan eşini affettiğinde boşanma davası açma hakkını kaybeder.

Zina sebebiyle açılmış boşanma davalarında Kusursuz eş Maddi ve manevi tazminat talep edebilir.