ÇOCUK İSTİSMARI/CİNSEL İSTİSMAR ve CEZASI
18 Kasım 2020

ÇOCUK İSTİSMARI/CİNSEL İSTİSMAR ve CEZASI

Ağır Ceza Davaları,Adana Ceza Avukatı

İçerikteki Konular Aşağıda Özetlenmiştir

 • Çocuk İstismarı Nedir?
 • Çocuk İstismarı Kime Kim Tarafından Yapılır?
 • Çocuk İstismarı ve cezası
 • Cinsel İstismar Suçu Hangi Mahkemede Yargılanır?
 • Cinsel İstismarın İspatı
 • 15 Yaşından Küçük Çocuğun Cinsel İstismarı Cezası
 • Mesajla Tacizin Cezası
 • Adana Avukat Arama
 • Adana Ceza Avukatı
 • Adana Avukatları

Çocuk İstismarı Nedir?

Bu suçun faili herkes olabilir.Çocukların cinsel istismarı suçları ayrı cinsler arasında olabileceği gibi,aynı cinsler arasında da işlenebilir.Bir kadın bu suçu bir erkeğe veya bir kadına karşı işleyebilecektir.Failin yaşının genel hükümler dışında bir özelliği bulunmamaktadır. Suçun faili 50 yaşında da olsa, 15 yaşında da olsa TCK.’nın 103. maddesinde düzenlenen bu suçun faili olabilecektir.

Çocuk İstismarı Kime Kim Tarafından Yapılır?

Bu suçun mağduru ancak 18 yaşından küçük kişiler olabilir.Ergin olmak önemli değildir.

Bu Suçun Mağduru 18 Yaşını Tamamlamış Kişilerdir.

Mesela bir kimse evlenmeyle veya mahkeme kararıyla ergin olsa bile (mahkeme kararıyla nasıl ergin olunur TIKLAYINIZ) 18 yaşından küçük ise bu kişiye karşı gerçekleştirilen eylemler ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNU oluşturacaktır. Bu şuçun faili ise HERKES olabilir.

Çocuk İstismarı ve Cezası

 1. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.Mağdurun 12 yaşını tamamlamış olması durumunda verilecek ceza, istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamaz.Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması halinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun velisinin veya vasisinin şikayetine bağlıdır.Cinsel istismar deyiminden;
 • 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine erişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
 • Diğer Çocuklara karşı sadece cebir, tehdit,hile veya iradeyi sakatlayan başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılır.

2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda 16 yıldan aşağı olmamak kaydıyla hapis cezasına hükmolunur.Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza 18 yıldan az olamaz.

3) Suçun;

 • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
 • Vasi, eğitici, öğretici,bakıcı,koruyucu aile, veya sağlık hizmeti veren ya da koruma,bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın(a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki ceza yarı oranında artırılır.

5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde,ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Cinsel İstismar Suçu Hangi Mahkemede Yargılanır?

Cinsel istismar suçunu yargılaması Ağır ceza mahkemelerinde olur.