İşçi Alacakları Talebine Cevabi İhtarname
14 Şubat 2019

İşçi Alacakları Talebine Cevabi İhtarname

                                                                                       -İHTARNAMEYE CEVAP-

İHTAR EDEN                       : Adı ve Soyadı-(T.C.Kimlik No)-Adres

MUHATAP                            :Adı ve Soyadı-Adres

İHTAR KONUSU                 : Ankara … Noterliğinin…/…/… tarihli ihtarnamesine ilişkin cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                 :

1-Ankara … Noterliğinin yukarıda künye bilgileri belirtilenihtarnamesiyle, kurumumuzda … yılından … yılları arasında öğretmen olaraksözleşmeli çalıştığınızı, ancak …/… eğitim ve öğretim yılı için diğeröğretmenlerle tekrar sözleşme imzalanmasına rağmen tarafınızla sözleşmeimzalanmaması nedeniyle işbu ihtarnameyi gönderdiğinizi belirterek … yılınınTemmuz ayı bayram ikramiyesini, …/…/… ile …/…/… tarihleri arasındaki kıdemtazminatının ve eksik SSK primlerinin ödenmesini talep ettiniz.

2-  … yılındanbaşlayarak … yılına kadar her sene sözleşme yenilemek suretiyle tarafınızla üçöğretim yılı boyunca çalıştık. …/…/… tarihinde yeni öğretim döneminde sizinletekrar sözleşme yapacaktık. Ancak siz o tarihlerde kurumumuza gelmediniz vegelmeme nedeni olarak tarafımıza doktor raporu sundunuz. Ayrıca raporlu olduğunuzubelirttiğiniz …/…/… – …/…/… tarihleri arasında …. Koleji’nde derslere girdiğinizgörülmüştür.

3- …. Koleji ile anlaşma aşamasında olduğunuz ve kurumumuzlaçalışmaya devam etmek istemediğiniz aşikar olduğu halde sözleşmenin bizimtarafımızdan feshedildiği izlenimini uyandırmak ve böylelikle kıdem tazminatıalmak için bu yola başvurduğunuz görülmektedir. Bu nedenle kötüniyetli olarakhak talebinde bulunmaya çalıştığınızdan talebinizin karşılanması mümkün değildir.         

Sayın Noter;

Talebim ve beyanım üzerine bu ihtarnamenin bir adedinin PTTile muhataba tebliğini, bir adedinin daireniz dosyasında saklanarak biradedinin tarafıma  verilmesini talepederim. …/…/…

İhtar Eden Vekili
Avukat Ece Güneyli
İmza