Mal Paylaşımı Davası
17 Ocak 2019

Mal Paylaşımı Davası

Mal Paylaşımı Davası ( Dava Yolu İle) 

Mal paylaşımı anlaşma ile gerçekleştirilemediği takdirde zorunlu olarak dava ile gerçekleştirilebilecektir. bilindiğinin aksine ​mal paylaşımı​ Boşanma davasının konusu değildir. malların tasfiyesi yani  paylaşımı usulüne uygun bir şekilde açılmış olan mal paylaşımı davası ile olur. 

Mal paylaşımı ve tasfiye istemi ancak usulüne uygun şekilde açılacak bir dava ya da karşı dava ile gerçekleştirilebilir. tasfiyenin dava yolu ile gerçekleştirilebilmesi için yasal mal rejiminin sonlanmış olması gerektiğinden​ Mal paylaşımı davasının,​ Boşanma davasının sonucunu beklemesi gerekir. boşanma gerçekleştiği an ortak malların tasfiyesi  yapılabilir. 

Mal paylaşımı davası, ​ Aile mahkemesince (Aile Mahkemesi Nedir? Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ) 

Mal paylaşımı davası ​ niteliğinde olmayan istekler; 

Dava dilekçesinde yer alan ve mal rejiminin tasfiyesi niteliğinde olmayan istekler harca tabidir.PEKİ NEDİR BU, MAL DAVASI NİTELİĞİNDE OLMAYAN İSTEKLER; 

A) ​ Düğün gideri istemi;  Talep, dünyada nikah giderine ilişkin ise mal rejiminin tasfiyesi yani mal davası niteliğinde olmayan ve harca bağlı isteklerden sayılır.  ….davacı, 29.12. 2003 tarihli oturumda maddi tazminat isteklerinin, evlenme sırasında yaptığı harcamalara, dayandığını bildirmiştir.Bu istek Türk Medeni Kanunu’nun 174/1. maddesine uyan maddi tazminat anlamında değildir. Başvurma harcı alınmış, nispi harç karşılanmamıştır.Harç tamamlattırılmadan isteğin esasına girilerek ret hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır. 

B) ​ Kazanç kaybı istemi;   Talep, kazanç kaybı istemine ilişkin ise mal rejiminin tasfiyesi yani mal davası niteliğinde olmayan ve harca bağlı isteklerden sayılır.  ….davacı kadının evlilik süresince çalıştırılmaması nedeniyle gelir kaybı ve eşinin mal varlığına katkısı nedeniyle istediği tazminat Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesi anlamında tazminat sayılmadığından, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca Davacı yararına yazılı şekilde maddi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır  

C) ​ Kira istemi;  Talep,  kira istemine ilişkin ise mal davası niteliğinde olmayan ve harcam bağlı isteklerden sayılır 

D) ​ Miras payının alınma istemi; Talep, miras payının alınma istemine ilişkin ise mal rejiminin tasfiyesi yani mal davası niteliğinde olmayan harca bağlı isteklerden sayılır. 

E) ​ Para istemi;  Talep,  para istemine ilişkin ise mal davası niteliğinde olmayan ve harca bağlı isteklerden sayılır.MAL DAVASI İLE İLGİLİ VİDEOMUZU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…