Otomobil Kiralama (Rent A Car) Sözleşmesi
28 Ocak 2019

Otomobil Kiralama (Rent A Car) Sözleşmesi

SÖZLEŞME TARİHİ :    …./…./…….

TARAFLAR;

KİRAYA VERENİN:

ADI VE SOYADI:ADRESİ:ARAÇ PLAKA NO:Bundan böyle KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.KİRALAYANADI VE SOYADI(ÜNVANI):ADRESİ:Bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır.1-SÖZLEŞMENİN KONUSU:________Plaka numaralı __________marka otomobilinkiralayan’a kiraya verilmesi.2- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ:Bu SÖZLEŞME tarafların taahhütlerine ve aracın kiralanmasışartlarını kapsar.3-TAAHHÜTNAME:sözleşmenin akidi olarak hareket eden kiraya veren vekiralayan aşağıda belirtiliği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerinetaahhüt edip kabul ile imzalamışlardır.4- SÖZLEŞME ŞARTLARI:a) Ücret net olup her ayın en geç ___’sinde ödenecektir.Sözleşmeden doğan damga, stopaj vergisi vb. her türlü vergiler kiralayan’aaittir. Ayrıca aracın Trafik ve Kasko sigortası bedelleri kiralayana aittirb) Kiraya veren, aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyettekiralayan’a teslim etmiştir.c) Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecekher türlü arıza, bakım, onarım ve yakıt giderleri kiralayana aittir. Hiç birsurette giderlerle ilgili olarak kiraya veren’den ücret talebindebulunulmayacaktır. Kiralayan aracın en iyi şekilde korunması için gerekenönlemleri alacak ve her türlü bakımını süresi içerisinde yaptıracaktır.5- SÖZLEŞME SÜRESİ:Bu sözleşme yukarıda yazılı sözleşme tarihinden itibaren 1(bir) yıl için geçerlidir. sözleşmenin uzatılması, kısaltılması ya dasözleşmenin iptali hakki kiraya veren’e aittir. Sözleşme bitiş tarihindenitibaren 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi durumunda iş bu sözleşmeotomatik olarak 1 (bir) yıl daha uzatılır. İş bu sözleşmeden doğacak herhangibir anlaşmazlık durumunda __________ Mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflarkabul etmişlerdir.6- ÖDENECEK ÜCRET………………………………. …/…/… Kiraya Veren                     Kiralayan