Soyadı Değiştirme Davası Dilekçesi
8 Şubat 2019

Soyadı Değiştirme Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
ADANA

DAVACI                                  : Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres

VEKİLİ                                   : Avukat Ece Güneyli-Adres- Tel: 0532 504 64 94 

DAVALI                                  : …Nüfus Müdürlüğü/…

DAVA KONUSU                   : Soyadı değiştirme

AÇIKLAMALAR                 :

1- Müvekkilim, … ili, … ilçesi, … Köyü, … Cilt, … Aile Sıra, …Sıra No. …’te nüfusa kayıtlı olup, … ve …’den olma, … …/…/… doğumludur.

2- Müvekkilim toplumda soy ismi …….. olarak bilinip söylendiği halde nüfus kaydında soy ismi Kabak olarak yazılıdır. Bu durum karışıklıklara neden olmaktadır. Nüfus kaydındaki soy isminin Arı olarak düzeltilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                            : 1- Nüfus kayıtları, 2- Tanık anlatımları ve sair deliller.

TANIKLAR                           :

1- Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres-Tel:

2- Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres-Tel:

HUKUKİ SEBEPLER         : TMK. m. 27 ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP             : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, müvekkilimin …………. olan soy isminin toplumda tanınıp bilindiği şeklinde ………… olarak değiştirilmesine ve bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Ece Güneyli
İmza