Süre Tutum Dilekçesi
30 Ocak 2019

Süre Tutum Dilekçesi


                                               SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ

                                  ADANA ……  AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

Evrak No:  …../…..

TEMYİZ EDEN      : Adı ve Soyadı – (TC Kimlik No)- Adres

VEKİLİ                   : Avukatın Adı veSoyadı – Adres

KONU                   : Mahkemenizin…./…./…. Tarihinde sanık …… hakkında verdiği kararın  temyiz edildiğini  gösterir süre tutum dilekçesi.

AÇIKLAMALAR    :

Mahkemenizingerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden itibaren  ayrıntılı temyiz dilekçesi vermöe hakkımızısaklı tutuyoruz.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz veizah ettiğimiz sebeplerle, ayrıntılı temyiz dilekçesi verme hakkımızı saklıtutmak kaydıyla gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini saygılarımızla arz vetalep ederiz. …/…/….

                                                                                                                        SANIK MÜDAFİİ

                                                                                                                      Av. Adı ve Soyadı

                                                                                                                               İmza