Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi
10 Ocak 2019

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

Dosya Esas No: …/…                                       

   SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE                                   

  ADANA 

TUTUKLAMAYA İTİRAZ

EDEN ŞÜPHELİ   :​ Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres 

VEKİLİ   :​ Avukat Adı ve Soyadı-Adres-Tel. 

SUÇ    :​ … 

SUÇ TARİHİ   :​ …/…/… 

TALEP KONUSU    :​ Tutuklama kararına itiraz, 

AÇIKLAMALAR    :

1-Müvekkilimin …/…/… tarihinde ….. mahallinde meydana gelen yağma suçunu işlediği iddiasıyla Ankara … sulh Ceza Hâkimliğinin …/…/… tarih ve …./…. Sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Bu kararı hukuka aykırı buluyoruz ve itirazen incelenerek kaldırılmasını talep ediyoruz.

2-Tüm dosya kapsamı incelendiğinde mağdurun soyut beyanı dışında müvekkilimin atılı suçu işlediğine dair delil yoktur. Olay yerinden elde edilen güvenlik kamerası kayıtlarında müvekkilimin mağdura yönelik herhangi bir eylemi tespit edilememiştir. 

3-Tutuklama kararı verilebilmesi için CMK m. 100 hükmüne göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama sebebinin bulunması gerekmektedir. Olayda müvekkilimin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunmadığı gibi, sabit ikametgâh sahibi olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve müvekkilimin kaçma ve saklanma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tutuklama tedbirine hükmedilmesi müvekkilim açısından ağır sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle … Sulh Ceza Hâkimliğinin tutuklama kararının hukuka uygun olmadığı kanaatindeyiz. 

SONUÇ VE TALEP : ​Yukarı kısaca açıklanan nedenlerle, Adana … Sulh Ceza Hâkimliğinin …/…/… tarih ve …. sayılı kararı ile verilen tutuklama kararına itirazımızın kabulüne, tutukluluk halinin kaldırılarak serbest bırakılmasına karar verilmesini müvekkilim adına saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…                                                                                                             

Şüpheli Müdafii                                                                                                                      Avukat Adı ve Soyadı     

    İmza