Yasalar Nezdinde Ergin Olmak
9 Ocak 2019

Yasalar Nezdinde Ergin Olmak

Yasal erginlik​  kişinin on sekiz yaşın doldurulması ve ayırtım gücüne sahip olması halinde kazanılmış sayılır.Yani ayırtım gücünü taşıyan kişi on sekiz yaşını doldurup on dokuz yaşından gün aldığında ​ velayetten​ ​ kısıtlı ise  ​ vesayetten​ ​ kurtulacaktır.  

Kişinin on sekiz yaşını doldurmaması halinde,ayırtım gücünü taşısa bile erginliği söz konusu olmayacaktır.On sekiz yaşın doldurulup, doldurulmadığının belirlenmesinde yine Nüfus Hizmetleri Kanununun 59. maddesinden de yararlanılacaktır. 

Yine Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince doğum ayı ve günü belli olmayan kişi doğduğu yılın Temmuz ayının birinci günü, ayı yazılı olup, günü belli olmayanlar da o ayın birinci günü doğmuş sayılacaklardır.

Video İçin Tıklayınız.

Evlenmekle Ergin Olmak

 Erkek veya kadın evlenmekle de ergin olabileceklerdir.Yeni düzenlemenin 124. maddesine göre erkek ve kadın on yedi yaşını doldurduklarında veya olağanüstü durumlarda ve pek önemli sebeple on altı yaşını doldurmuş erkek veya kadın, hakimin izniyle evlenmişlerse, herhangi bir  işleme gerek kalmaksızın ergin olacaklardır.Bu kazanım mutlak olup evlenmeler herhangi bir nedenle sona erse bile kazanılan erginlik devam edecektir.

Ergin Kılınma

Ergin kılınma; ​ on beş yaşını dolduran küçük kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.Dava küçük veya velisi tarafından açılabilecektir.Hakim küçüğün ayırtım gücünü taşıyıp taşımadığını, on beş yaşını doldurup doldurmadığını inceleyecek, eğer anne ve baba velayet haklarını birlikte kullanıyor ise anne ve babanın birlikte rızalarını alacak, eğer anne veya babadan velayet hakkı alınmış ise, velayet hakkı bulunmayan kişinin rızasına gerek kalmayacak.Ana ve babanın her ikisinin de velayet hakları kaldırılmış ise her ikisininde onamları(onay)  aranmayacak.  

Eğer küçük ​ vesayet​ altında ise yeni düzenlemenin 463/6. maddesi gereğince ergin kılınması için vesayet makamının izni ve denetim makamının onayı alınarak sonucuna göre karar verilecektir.Gerekli izin ve onaydan sonra küçük ergin ilan edilecek ve üzerindeki vesayette kalkacaktır. Küçük erginliğine izin verilmesini bizzat isteyecek veya bu konudaki iradesini hakim karşısında bizzat açıklayacak veya bu konudaki dilekçeyi imzalayarak isteme katılacaktır.Küçük onayı olmadan erginliğe izin verilemez.

Ergin Kılınmanın Sonuçları

Hakim tarafından verilen ​ ergin kılınma​ kararının kesinleşmesi ile ergin kılınan kişi, tamamen fiil ehliyetine kavuşacak ​ velayet ​ veya vesayet altında ise bu durum ortadan kalkacaktır.Ana ve babanın çocuk mallarını idare ve onları kullanma hakları, küçüğü temsil hakları sona erecek, buna karşın ana ve babanın ev reisliğinden doğan sorumlulukları ve yardım nafakası dışında nafaka yükümlülükleri ortadan kalkacaktır. Yukarıda açıklandığı gibi ergin kılınan kişi yasal sınırlamalar dışında hak kazanmaya ve borç edinmeye ehil olacaktır. Ancak bu kişi on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemeyecektir. Bunun gibi istisnalar dışında tüm hukuki işlemleri yapabilecektir. 

Boşanma davası sürecinde avukata ödenecek tutar harç masrafları ile başlamaktadır. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma masrafları da farklılık göstermektedir. Çekişmeli boşanma sürecine farklı davalar da eşlik ettiği için avukat ücreti ve harç masrafları artmaktadır. Anlaşmalı boşanmada protokol hazırlama harici farklı bir durum söz konusu değildir. Ancak çekişmeli boşanmada birtakım ispat yükümlülüğü, nafaka davası, çocukların velayeti, ziynet eşyalar gibi konular ciddi çekişmelere sebep olabiliyor. Süreçte anlaşmaya varılmaz ise ve avukata daha fazla iş yükü binerse masraflar artmaktadır. Bu sebeple dava sürecine odaklanmadan net bir ücret söylemek mümkün değildir. Avukatın savunma ücreti net olmamakla birlikte birtakım harç ve bilirkişi masrafları standarttır. Boşanma davası başlarken 35 TL harç davayı açan kişi tarafından ödenmelidir. Bilirkişi masrafları ise tutulan bilirkişiye göre değişiklik gösterir.