9 Şubat 2019

Yurt Dışı Paket Tur Sözleşmesi

YURTDIŞIPAKET TUR SÖZLEŞMESİ

1-) TARAFLAR VEKONUSU:

Bir tarafta ……. Seyahat acentası (Bu sözleşmede kısaca …….Diye anılacaktır.) diğer tarafta tüketici arasında yurt içi ve yurt dışıgezileri konusunda işbu sözleşme akdolunmuştur.

Seyahat acentası: Tüketici:

Adres: Adres:

Telefon: Telefon:

E-mail: E-mail:

2-) SÖZLEŞME BEDELİ:

2.1 Sözleşmebedeli KDV dâhil …………TL’dir.

2.2 A-) Peşinsatış bedeli KDV dâhil fiyatı

B-) Taksitli satış KDV dâhil fiyatı

a-) Peşin ödene tutar,

b-) Taksit sayısı, taksit sayısına göre taksitli tur bedeli,

c-) Taksitli ödemede faiz oranı

C-) Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılamaması halindetüketici kredi kart sözleşmesi imzalanan banka ile muhatap olup, acenta muhatapalınamaz

D-) Diğer ödeme şekilleri (çek, senet, fatura vb.)

Temerrüt halinde yasal faizleri ödeme talep edilecektir.

2.3 Bu bedele, tur ile ilgili broşürlerde fiyata dâhil olantüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetlerekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerdenalınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile dövizkurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durumtüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra herhangi bir tazminatödemeden sözleşmeden dönebilir yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindekietkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder.

3-) TURUN SÜRESİ:

Paket tur//… saat ….hareket,//… saat ……dönüş olmak üzeretoplam 6 gece 5 gündür.

4-) ULAŞIM BİÇİMİ:

A-Kendi imkânları ile

B- Uçak otobüs, tren, gemi

5-) DURAKLAMA YERLERİ:

Paket tur sırasındaki konaklama yerleri, nakil bağlantılarıdâhil turun güzergahı ve konaklama yer ve cinsleri tanıtım broşüründe yeralacaktır.

6-) ÖĞÜN SAYISI:

Tam Pansiyon: Sabah, öğlen, akşam

Yarım Pansiyon: Kahvaltı, akşam yemeği ya da öğlenyemeğinden biri

Sabah Kahvaltı: Kahvaltı

7-) KONAKLAMA CİNSİ: Otel, motel, tatil köyü vb. konaklamayerlerinden hangisi ise belirtilecek.

…………………………………… şehir merkezineuzaklık

😎 ÖDEMELER:

Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35’i; bakiyeninise gezinin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılansüreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halende yapılanrezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %35 i cayma tazminatıolarak tüketiciye fatura edilir.

9-) MÜCBİR SEBEPLER:

Tura çıkmadan veya tur sırasında meydana gelebilecekherhangi bir siyasi olay, grev afet, hava şartları, teknik olay ve arızalardan,devletler arası ilişkilerden doğabilecek değişiklikler den veya gecikmelerdenacenta sorumlu tutulamaz.

10-) İPTAL VE DEVİR:

10.1 Acenta gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye debildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, turkapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programdabelirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarınıdeğiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği taktirderezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir.Bu durumdu tüketicinin tazminat hakkı doğmaz. Ancak ödeme kredi kartı ileyapıldı ise; kredi kartı komisyonu iadede tenzil edilir.

10.2 Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecedeakrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleritam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemelerihalleri dışında kalan bir sebep ile gezinin başlamasından 15-7 gün önce iptal-değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %35 ‘ini, 7 günden az bir sürekala ise tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10.3 Charter uçuşlarda 15 gün ve daha sonraki iptallerdehiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.

10.4 Tüketici turu gezinin başlamasından 7 gün öncesinekadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyledoğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur.

10.5 Acenta tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziyeiştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmıştüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkınasahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ödeme yapılamaz.

11-) HAREKET SAATLERİ:

Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareketsaatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonrataşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden acenta sorumludeğildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs, vb. ulaşım araçlarınınhareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce acentadan kontrol edilmelidir.Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayansebeplerden değişiklik yapılabilir. Acentamız tur hareket detaylarını yolcularabildirmekle birlikte yolcularımızda bu detayları öğrenmekle yükümlüdür.

12-) BAGAJ:

12.1 Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cmebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme vegetirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerliziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadanacenta sorumlu tutulmaz.

12.2 Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veyaçevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar veher çeşit hayvan, acentanın ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıtaraçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

12.3 Acenta personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagajkaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunaneşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizingezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½ si kaybolan eşyasahibine ödenir. Acenta tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleriile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından,hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.

13-) VİZE İŞLEMLERİ:

Vize pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezininbaşlamasından 1 ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak acentaya teslimedilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 1 aylıksürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vizeişlemleri tamamen konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan acentanın vizealınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeyegiriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentanınhiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminatödemez.

14-) REHBER ÜCRETİ:

Tur bedeli ücreti tur kapsamında taahhüt edilen rehberücretleri kapsamındadır.

15-) DİĞER HÜKÜMLER:

15.1 Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahatsigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa,hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigortafirmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği,kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluktaşımamaktadır.

15.2 Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurluolduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisineve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır.Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmışaddolunur.

15.3 Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifasısırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyiniyetli tüketicinin özenborcudur. Tüketici’nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanmasışikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminathaklarını ortadan kaldırır.

15.4 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konugeziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmaklagörevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmişsayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiylegeziye katılan tüketici (ler) in acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ileilgili dava ve takipler ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlardışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentanınsözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücuhakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahitaraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlarnedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhütetmişlerdir.

15.5 Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentada kalankopyası arasında çelişki olursa acentada kalan kopya kayıtları esasalınacaktır.

15.6 Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde TÜRSABTahkim Kurulu Yönetmelik Hükümleri geçerlidir. …/…/…

Seyahat Acentesi                             Müşteri