Aile Hukuku

Aile Hukuku

Boşanma Davası

Boşanma davası nasıl açılır: boşanma davası aile mahkemelerinde, o yerde aile mahkemeleri yok ise asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

Boşanma Davası Masrafları

Başvuru harcı,peşin harç ve benzer harçlar ile gider avansının yatırılmış olması gerekir.

Avukat Ücreti Ne Kadardır

Avukatlık ücretleri davanın görüleceği yere ve tarafların çekişme durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca barolar her yıl ortalama bazı ücretler belirlemekte ve bunları yayınlamaktadır.

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır

Mal paylaşımı evliliğin ne zaman başladığına ve evlilik birliği devam ederken alınan malların bedelinin ne şekilde ödendiğine göre değişkenlik gösteren özel bir hesaplama yöntemiyle yapılmaktadır. Eşlerin yüzde elli şeklinde standart hakları mevcuttur bu edinilen malların bedelinin ne şekilde ödendiğine göre değişkenlik gösterebilir.

Ödenmesi Talep Edilebilecek Nafakalar Nelerdir

Yoksulluk ve iştirak nafakası. Bunları eşlerin ekonomik durumları gelirleri ve giderlerine göre değişir.

Boşanmada Mal Kaçırma

Eşlerden birinin mal kaçırma ihtimalinin olduğu durumlarda eş mahkemeye başvurarak diğer eşin mallar üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayabilir. Boşanma davasından önce satılan ve devredilen malların tespiti için ise ayrı bir dava açmak mümkün.

Boşanmada Çocuğun Velayeti

Velayet bir temsildir. Çocuğun korunması kollanması eğitimi söz hakkı bakımı gözetimi terbiyesi gibi hakları kapsamaktadır. Hakim çocuğun velayetini kime verileceği konusunda karar verirken çocuğun menfaatini ve yaşını gözetir. 0-3 yaş çocuğun velayeti sabit Yargıtay içtihatlarından da görüleceği üzere anneye verilmektedir. Geri kalan yaş aralıklarında çocuğun menfaatine göre hakim takdir yetkisini daha etkin kullanmaktadır.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer

Davanın anlaşmalı veyahut çekişmeli olma durumlarına göre değişkenlik göstermektedir. Çekişmeli boşanma davaları dilekçeler teatisinde almış olduğu zamanla anlaşmalı boşanma davalarından nispeten daha uzun sürebilmektedir,

Ayrılık Davası

Ayrılık davası ortak yaşama bir süre ara vermek için açılan davalardandır. Ayrıca veya hur buna bağlı bir boşanma davası açılmadığı sürece boşanma kararı verilemez.

Babalık Davası

Türk medeni kanununda ana ile evlilik ve tanıma dışındaki bir yolla baba ile çocuk arasında soy bağının kurulmasını sağlayan bir dava türüdür. Babalık hükmü geçmişe etkili bir hükümdür ve herkese karşı sonuç doğurur.

Tanıma Ve Tenfiz Davaları

Tanıma ve tenfiz davaları bireylerin yabancı ülkelerde verilmiş mahkeme kararlarını geçerli kılmak adına açmaları gereken dava türüdür.

Nişanlılığın Bozulması

Bir nişanlılığın bittiği durumlarda Nişan hediyelerinin iadesi davası açılabilir.