Boşanmada Paylaşılmayan Mallar
20 Mart 2022

Boşanmada Paylaşılmayan Mallar

1)Boşanmada hangi durumlarda mallar paylaşılmaz?

Boşanmada paylaşılmayan mal denilince akla Kişisel mallar gelmelidir.

KANUN GEREĞİ KİŞİSEL MALLAR
Kural mal rejimi (yasal mal rejimi=edinilmiş mallara katılma rejimi) içerisinde yer alan kişisel malları.kanun gereği kişisel mallar ve sözleşme gereği kişisel mallar olarak ayrımlayarak inceleyebiliriz.
1.GENEL OLARAK
TMK m. 220 hükmüne göre aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel mal olarak kabul edilmektedir.

 • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
 • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
 • Manevi tazminat alacakları,
 • Kişisel mallar yerine geçen değerler.
  TMK m. 228 f. II hükmüne göre hesaplanacak iradın peşin sermayeye çevrilecek değeri de kişisel mal olarak kabul edilmektedir.
  II. KANUN GEREĞİ KİŞİSEL MALLAR
  TMK m. 220 kapsamında yapılan sayım sınırlayıcı bir sayım sayımdır. Bu sebeple kanun gereğince kişisel mal olarak kabul edilen mallar TMK m. 220 kapsamında sayılanlardan ibarettir.
  A-KİŞİSEL KULLANIMA YARATAN EŞYA
  TMK m. 220 b.I hükmüne göre eşlerden birinin kişisel kullanımına yarayan eşya edinilmiş mal grubundan gerçekleşen bir diğer kayması ile alınmış olsa bile ister tüketilen istek dayanıklı bir mal olsun o eşin kişisel malı sayılmaktadır.
  Başka bir anlatımla kişisel kullanıma yarayan mal, kişisel mal grubu ile alınmamış olsa da yine de kişisel mal sayılır. Yeter ki o malın kullanım amacı kişisel kişisel kullanıma yönelik bulunsun.
  Kişisel kullanıma yarayan eşya kural olarak taşınırlardan olabilir. Çok özel ayrık durumlarda taşınmazlar da kişisel eşya sayılabilir. Ekonomik durumu uygun olan eşin spor yapmak bir bina satın alması gibi.
  Özellikle belirtmek gerekir ki emek karşılığı (karşılığını vererek) edinilen bir eşyanın kişisel mal sayılmasını eşler aralarında kararlaştıramazlar.
  Kişisel kullanıma yarayan eşyalar :
 • Eşlerle ilişkin her türlü giyim eşyası, çamaşır, giyecek, elbise, libas,
 • Mücevher, saat, bezek, takılar,
 • Spor araç, gereç, materyalleri,
 • Cep telefonu, gözlük, dizüstü bilgisayar,
  -Traş makinesi, tuvalet malzemesi, makyaj malzemesi, ortopedi protezler,
 • Kaset, bant ve benzerleri örnek olarak verilebilir.
  Kişisel kullanıma yarayan eşya giriş/başlangıç malvarlığında bulunabilir. Kişisel kullanıma yarayan eşya karşılıksız bir kazanım ile edinilmiş olabilir. Bu durumda katılma alacağının belirlenmesinde bir sıkıntı oluşmaz.
  Kişisel kullanıma yarayan eşya edinilmiş mallarla alınmış ise tasfiyede artık değerin belirlenmesinde bu durum dikkate alınacaktır.
  TMK m. 230 hükmüne göre edinilmiş mal ile alınan kişisel kullanıma yarayan eşya için kendi kişisel kullanımına yaramayan eş kural olarak kişisel malım denkleşmesi isteminde bulumabilecektir. Böyle bir durumda o eşin kişisel malı, kendi edinilmiş malına borçlanmış sayılacaktır.
  Kişisel malın denkleştirilmesi isteminde bulunabilmek için o eşin;
 • Yaşam standartı ı,
 • Yöredeki örf ve adetini aşan,
 • Tarafların ekonomik durumları, sosyal statüleri ile bağdaşmayan her değer kayması bulunmalıdır.
  B-BAŞLANGIÇTA GELEN MAL VARLIĞI
  TMK m. 220 b. 2 hükmüne göre eşlerin edinilmiş mallara katılma rejiminin başlangıcında sahip oldukları her türlü malvarlığı değerleri kişisel mallardan sayılmıştır. Eşlerden her birinin kural mal rejimine girişlerinde ceplerinde olan bu mal varlığını giriş/başlangıç malvarlığı olarak adlandırıyorum.
  1-Evlilik Öncesi Edinilen Mallar
  Giriş /başlangıç malvarlığı ister karşılığı verilerek alınmış ister karşılıksız kazanım yoluyla alınmış/edinilmiş olsun başlayan kural mal rejiminde kişisel mal olarak kabul edilecektir.
  2-Fiili Birliktelikte Edinilen Mallar
  Eşlerin evlenmeden önce fiilen birlikte yaşadıkları dönemde edindikleri ister karşılığı verilecek alınmış ister karşılıksız kazanım yoluyla alınmış /edinilmiş olsun evlenmeyle başlayan kural mal rejiminde kişisel mal kabul edilecektir.
  3-Nişanlılıkta Edinilen Mallar
  Eşlerin nişanlı oldukları dönemde edindikleri mallar ister karşılığı verilerek alınmış ister karşılıksız kazanım yoluyla alınmış /edinilmiş olsun evlenmeyle başlayan kural mal rejiminde kişisel mal olarak kabul edilecektir.
  Yargıtay 8. Hukuk Dairesi evlenmeden önce nişanlıların ve birbirlerine havale ettikleri ödünç paraların evliliğin kurulması niyetiyle ve evlilik sırasında TMK. 219/1 bendi gereğince çalışmalarının karşılığı olan edinimler olarak yani edinilmiş mal sayılması görüşünü sergileyebilmiştir.
  ”… tarafların karşılıklı olarak gerek evlenmeden önce ve gerekse evlenmeden sonra birbirlerine havale ettikleri ödünç paraların evliliğin kurulması niyetiyle ve evlilik sırasında TMK. 219/1 bendi gereğince çalışmalarının karşılığı olan edinimler olarak kabulü gerekmektedir. Yani edinilmiş mal sayılır.
  4-Ödemesi Evlilik Öncesi Yapılan Mallar
  Eşlerin ödemelerini evlilik öncesi yaptıkları mallar ister karşılığı verilerek alınmış ister karşılıksız kazanım yoluyla alınmış/edinilmiş olsun evlenmeyle başlayan kural mal rejiminde kişisel mal olarak kabul edilecektir.
  Evlilik öncesi edinilip de ödemeler evlilik içine sarkmışsa evlilik içinde yapılan ödemeler tasfiyede hesaplamaya alınacaktır.
  Evlilik öncesinde edinilen malın ödemelerinin bir kısmı evlilik öncesi diğer eşin katkısı ile yapılmışsa genel hükümlere göre katkının istenebilmesi mümkündür. Bu tür talepler ile aile mahkemesinin görevi kapsamında olmayıp asliye hukuk mahkemelerinin göre alanı içindedir.

#Boşanmada hangi durumlarda mallar paylasılmaz.

#mal paylaşımı davası ne kadar sürer.

#2002 den önce evlenenlerde mal paylaşımı nasıl olur

#mal davası #mal kaçırma

Nişanın Bozulması Sebebiyle Hediyelerin İadesi Davası Dilekçesi
Adana en iyi boşanma avukatı