Anlaşmalı Boşanma ve Maddi Tazminat
29 Mart 2022

Anlaşmalı Boşanma ve Maddi Tazminat

ANLAŞMALI BOŞANMA
A-MADDİ TAZMİNAT
Hakim tarafından boşanma kararı verilebilmesi için boşanmanın mali sonuçlarından olan maddi tazminat (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 174 f. I) konusunda taraflarca kabul edilecek düzenlemenin uygun bulunması şarttır.
Maddi tazminat (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 174 f. I) konusunda anlaşma gerçekleşmezse evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına (TMK m. 166 f. II – III) yönelik tarafların delilleri toplanıp birlikte değerlendirilmesi gerekir.
Hakim tarafından boşanma Kararı verilebilmesi için boşanmanın mali sonuçlarından olan maddi tazminat (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 174 f. I) konusunda taraflarca kabul edilecek düzenlemenin uygun bulunması şart olduğu için taraflar maddi tazminat konusunda anlaşma yapmadan bu konuda haklarını saklı tutarak anlaşmalı boşanma gerçekleştiremez.
B-MANEVİ TAZMİNAT KONUSUNDA
Hakim tarafından boşanma kararı verilebilmesi için boşanmanın mali sonuçlarından olan manevi tazminat (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 174 f. II) konusunda taraflarca kabul edilecek düzenlemenin uygun bulunması şarttır.
Manevi tazminat (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 174 f. II) konusunda anlaşma gerçekleşmezse evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına (TMK m. 166 f. I-II) yönelik tarafların delilleri toplanıp birlikte değerlendirilmesi gerekir.