Anlaşmalı Boşanma Protokolü
21 Ocak 2019

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

ANLAŞMALI BOŞANMA SÖZLEŞMESİ

1) ANLAŞMALI BOŞANMADA NAFAKA VE VELAYET

2) ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

​ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

… ile … arasında Türk Medeni Kanunu 166/3. maddesi gereğince ​anlaşmalı​ olarak boşanma konusunda aşağıdaki şekilde protokol yapılmıştır. 

1- Taraflar ​anlaşmalı​ olarak ​boşanma konusunda uzlaşmışlardır. 

2- Müşterek çocuk … ​velayeti anne…. verilmiştir. 

3- Müşterek çocuk … ile baba arasında kişisel ilişki kurulacaktır. Taraflar aynı ilde otururlarsa her ayın 1. ve 3. hafta sonu cumartesi günü saat 10.00’dan Pazar günü saat 18.00’a kadar, taraflar farklı illerde otururlarsa her ayın ilk haftası cumartesi günü saat 10.00’dan Pazar günü saat 18.00’a kadar, her yıl temmuz ayının ilk günü saat 10.00’dan temmuz ayının son günü saat 18.00’a kadar ve dini ve milli bayramların ikinci günü saat 10,00’dan akşam  saat 18.00’a kadar Müşterek çocuk ile baba arasındaki şahsi münasebet kurulacaktır.

4- Taraflar ev eşyaları ile ziynet eşyaları konusunda birbirlerini ibra etmişlerdir. Her iki taraf da kendi zati eşyalarını almışlar ve ev eşyalarını da paylaşmışlardır.

5- Taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talep etmemişlerdir. Bu konuda birbirlerini ibra etmektedirler.

6- Taraflar birbirlerinden nafaka da talep etmemektedirler. Bu konuda da birbirlerini ibra etmektedirler.

7- Müşterek çocuk için, … aylık … Türk Lirası iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir. Bu nafaka her ayın 20 sine kadar … Vakıfbank Şubesinin … (bankamatik numarası) numaralı hesabına yatırılacaktır. Bu nafakada her yıl %10 artış yapılacaktır. Nafakanın artışı her yıl Haziran ayında yapılacaktır.

8- … adresinde ve … tarafından yapılan ve hâli hazırda kullanılan fakat tapusu olmayan apartman dairesinin mülkiyeti ise taraflar arasında ½ olarak kabul edilmiştir. Resmi işlemler sonucunda çıkarılacak tapu da taraflara ½ hisse oranında mülkiyet verilecektir. Tapu çıkarılmasında istenen tüm masraflar taraflar arasında eşit olarak karşılanacaktır. 

Sekiz maddeden ibaret iş bu ​protokol taraflarca hazırlanarak birlikte imza altına alınmıştır. …/…/…
Tarafların Adı ve Soyadı,İmzası