Boşanma Davası Ücretleri ve Masrafları
10 Ocak 2019

Boşanma Davası Ücretleri ve Masrafları

Boşanma davası ücretleri ve masraflarını​ tek kalemde belirtmek mümkün olmasa da bu konuda yaklaşık bir masraf ve ücret bildirebiliriz.Zira ​ Boşanma davası ücretleri ​ avukata ödenmesi gereken avukatlık ücret iken  ​ boşanma davası masrafları ​ yargılamanın başlayıp sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi adına yapılan giderlerdir. 

Boşanma davası masrafları ile ilgili vereceğimiz bilgiler genel olup ​ boşanma davası açma ücreti 2019 harç, masraflar ve giderlerden​ oluşacaktır. 

Boşanma Davası İçin Yapılacak Masraf ve Giderler

Bilindiği üzere hukukumuzda avukat bulundurma zorunluluğu yoktur dolayısıyla boşanma kararı vermiş olan çiftler  isterlerse kendileri, isterlerse  tayin ettikleri avukat aracılığıyla davalarını açabilirler.Dava açarken gerekli harç ve masrafları yapmak dava şartı olduğundan  gerekli masraflar mahkeme ve maliye veznesine yatırılmadan dava açılmış sayılamaz. 2019 yılı için boşanma davaları başvuru harcı 44,00 TL​ ’dir.

Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti

Boşanma davasını bir uzman avukat vasıtasıyla takip ettirmek isteyen kişilerin avukata belli bir ücret ödemeleri gerekmektedir.Ödenecek avukat ile müvekkil arasında kararlaştırılmakla birlikte, ücret, her yıl  avukatın bağlı bulunduğu baronun yayınladığı avukatlık ücret tarifesindeki meblağ daha düşük olmamalıdır.​ Avukatlık ücreti ​ nin asgari haddi bu tarifede yazmakla birlikte işin içeriğine göre ücret artırılabilir, bu  masraf kalemi  her dava için ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir durum olduğu için, şimdilik buna net bir cevap vermek mümkün değildir. 

Çekişmeli Boşanma Davalarında Ücret ve Masraflar

Çekişmeli boşanma davalarının ücretleri, anlaşmalı boşanma davalarından farklı olarak değerlendirilmelidir. Bu durumun sebebini açıklamak gerekirse çekişmeli boşanma davaları tanık dinlenilmesini, bilirkişi raporlarını, bazı delillerin incelenmesini gerektirebilir.Bu durum çok tabii olarak ​ çekişmeli boşanma davasında​ ​ masrafların doğmasına ​ ve sürecin uzamasına sebep olmaktadır. Ayrıca çekişmeli boşanma davalarında taleplerin doğru bildirilmesi, delillerin doğru zamanda doğru şekilde sunulması ve yine doğru zamanda doğru şeylerin söylenebilmesi için ​ uzman bir avukat desteği ​ çok gereklidir. Bu durum, dava masraflarına bir de avukatlık ücretinin eklenmesi anlamına gelir. Çekişmeli boşanma davası ücreti ‘​ ilgili’ baronun her yıl dağıttığı tarifede belirtilmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Ücret ve Masraflar

Anlaşmalı boşanma davalarında eşler boşanmanın tüm aşamaları ve doğuracağı tüm hukuki sonuçlar üzerinde mutabık kalmış yani fikir birliğine varmışlardır.Bu tür boşanma davalarında eşler boşanma davası dilekçesi ile birlikte bir de ​ Anlaşmalı boşanma protokolü(ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ)​ ​ hazırlayıp  dava açabilirler.

Anlaşmalı boşanma davalarında ücret ve masraflar​  çekişmeli boşanma davalarından farklıdır. Bunun sebebi,çekişmeli boşanma davalarında davayı uzatan hukuki prosedürlerin birçoğunun anlaşmalı boşanma davalarında uygulanmamasıdır.Tüm bunlar süreci kısaltma ile birlikte bir de dava masraflarının daha az olmasına sebep olmaktadır zira ​ anlaşmalı boşanma davalarında​ tanık dinlenmesine, bilirkişi incelemesi yapılmasına ve uzun araştırmalara gerek yoktur.  

Anlaşmalı boşanma davası ücret ve masrafları da​ her yıl bakanlığın ve ilgili baronun dağıttığı tarifede belirtilir . 

Boşanma Davasının Ücretini Kim Öder?

Çekişmeli boşanma davalarında dava açılırken yapılan masrafları davacı öder fakat  bu masraf yargılama bittiğinde haksız çıkan taraftan iade alınır. Ancak boşanma davası açmak isteyen kişi ​ gerekli koşullar gerçekleşmişse adli yardımdan faydalanabilir.​ 

Adli yardımdan faydalanacak kişiler herhangi bir harç ve yargılama gideri ödemek zorunda değillerdir.​ ( ADLİ YARDIMDAN FAYDALANMA KOŞULLARINI İÇEREN VİDEOMUZU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.)