Evlenmenin İptali Dava Dilekçe Örneği
8 Kasım 2019

Evlenmenin İptali Dava Dilekçe Örneği

 ​ADANA​  ​NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE  

DAVACI                         :​ ADI-SOYADI(T.C.No)-Adres 

VEKİLİ                           :​  Av. Ece GÜNEYLİ-Adres 

DAVALI                         : ​ ADI-SOYADI -Adres 

VASİSİ                           : ​ ADI-SOYADI-Adres 

DAVANIN KONUSU    :​ ​Evlenmenin İptali (Mutlak Butlanı) Davası 

AÇIKLAMALAR            : 

1) Müvekkil,davalı eşi ile 9/10/2019 Tarihinde evlenmiştir. 

2) Davalının akıl hastası olduğu anlaşıldığı için kendisine Adana 1.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2019/ 258E. ve 2019/259K. Sayılı dosyası ile vasi atanmıştır.

3) Davalının evlenme sırasında da evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunduğu ruh sağlığından alınan rapor ile sabit olduğundan,bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. 

 DELİLLER                 : ​ Nüfus aile kayıt tablosu,vesayet dosyası,resmi sağlık kurumu raporu. 

 HUKUKİ SEBEPLER:​ 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş,Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m.4 TMK m.145 b.4.   

TALEP SONUCU      : ​Yukarıda kısaca izah ettiğimiz nedenlerle davanın kabulü ile evlenmenin iptalinin ( mutlak butlanının) ​karar altına alınmasını,saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

9/11/2019 

Davacı Vekili Adı Soyadı

Av. Ece GÜNEYLİ