Evliliğin İptali (Mutlak Butlanı) Davası
8 Kasım 2019

Evliliğin İptali (Mutlak Butlanı) Davası

Geçersiz şekilde kurulan evlilik kendiliğinden geçersiz hale gelmemektedir. Geçersiz şekilde kurulmuş bir ​ evliliğin iptal      ( halk arasında nikah iptali) ​ edilebilmesi için mahkeme kararı gereklidir. Batıl bir evlilik ancak hakim kararıyla iptal edilebilir (evliliğin iptali dilekçe örneği için TIKLAYINIZ) 

Bilindiği üzere kesin olan evlenme engelleri evlenmeyi ​ mutlak butlanla sakat hale getirmektedir.Mutlak butlanla sakat olan evlilik ise kamu düzenine zarar vermesi hasebiyle,herkesi ilgilendirmektedir. 

Bilinmelidir ki ​ mutlak butlan ​ ( mutlak butlan nedir TIKLAYINIZ) ile sakat olan bir evlilik dahi,hakim kararıyla ​ iptal​ edilene kadar  geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur. 

Evlenmenin iptali(butlanı) davası- Nikahın İptali Davası, ​ boşanma davası ile birlikte olmadığı takdirde bir mahkemede kademeli olarak açılabilir. Aile mahkemesi önce  evlenmenin iptali ( butlanı )​ isteğini inceler.​ Evlenme iptal ​ edilmediği takdirde boşanma  isteği incelenebilir.

Evlenmenin iptali davasını taraf olan asiller veya ilgisi bulunan herkes açabilirken,mutlak butlan sebeplerini öğrenen Cumhuriyet Savcısı mutlak butlan davasını resen(kendiliğinden)  açar. 

A- EVLENME SIRASINDA EVLİ BULUNMA SEBEBİYLE EVLENMENİN İPTALİ  (BUTLANI) DAVASI

Evlenme sırasında evli bulunmak, kesin evlenme engellerinden olup yeniden yapılan evliliği mutlak butlanla sakatlamaktadır. 

B-EVLENME SIRASINDA AYIRT ETME GÜCÜNDEN SÜREKLİ YOKSUNLUK  SEBEBİYLE EVLENMENİN İPTALİ (BUTLANI) DAVASI 

Eşlerden birini evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması,evliliği mutlak butlanla batıl kılar. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir ayırt etme gücünden yoksun bulunmasına rağmen gerçekleşen batıl evlilik,boşanma ya da ayırt etme gücünden yoksun durumda olan eşin ölümüyle sonlanmışsa Cumhuriyet Savcısı tarafından mutlak butlan davası açılamaz.  

C-EVLENMEYE ENGEL OLACAK DERECEDE AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE EVLENMENİN İPTALİ(BUTLANI) DAVASI 

Eşlerden birinde ​ evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması halinde evlenme mutlak butlanla​ batıldır. 

D- EVLENMEYE ENGEL OLACAK DERECEDE HISIMLIK SEBEBİYLE EVLENMENİN İPTALİ(BUTLANI) DAVASI 

TMK.m129 hükmünde öngörülen hısımlık derecesi ​ ( evlenmeye engel hısımlık dereceler nelerdir TIKLAYINIZ) ​ kesin olan evlenme engellerinden olup bu hısımlığa rağmen yapılan evlilik ​ mutlak butlan ​ ile sakattır.Tarafların iyi niyetli olmaları durumu değiştirmez. 

E- EVLENMENİN İPTALİ DAVASININ SÜRESİ ( NE ZAMAN AÇILABİLİR) 

Evlenmenin iptali davasını süresi​ , sebepleri öğrenildikten sonra ​ evlenmenin iptali davası her zaman açılabilir.