Evliliğin Sona Erme Şekillerinden Boşanma
12 Aralık 2017

Evliliğin Sona Erme Şekillerinden Boşanma

Boşanmak, geçerli olarak kurulmuş bir evliliğin kanunda öngörülen sebep ve koşulların varlığına dayanarak Boşanma davası açarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesi dir. boşanan eşler, bu sıfatlabirbirlerine olan yükümlülüklerinden Vazgeçmiş ve yine bu sıfatla kazandıkları haklarını kaybetmiş olurlar.

Boşanmada Türk Medeni Kanununun Dayandığı İlkeler

Kusur ilkesinin;

Zina sebebiyle boşanmada, hayata kast sebebiyleboşanma, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma, suç işleme sebebiyle boşanma, terk sebebiyle Boşanma davalarında,

Elverişsizlik ve evlilik birliğinin sarsılması ilkesinin;

Akıl hastalığı sebebiyle Boşanma davalarında,

Evlilik birliğinin sarsılması ilkesinin; evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davalarında,Kısmen irade ilkesi, kısmen de evlilik birliğinin sarsılması ilkesini Anlaşmalı boşanma davalarında,

Eylemli Ayrılık ilkesinin eylemli Ayrılık sebebiyle Boşanma davalarındabenimsediğini söyleyebiliriz.

Konularına Göre Boşanma Sebepleri

Boşanma davası açmak için boşanmayı gerektiren sebeplerin varlığı gereklidir. Türk Medeni Kanunu boşanma sebepleri ne özel boşanma sebepleri vegenel boşanma sebepleri olarak sınıflandırmıştır. Özel boşanma sebepleri Zina, hayata kast, onur kırıcı davranış, suç işleme, terk, akıl hastalığı, haysiyetsiz hayat sürme, pek kötü davranış olarak düzenlenmiştir. Genel boşanma sebepleri iseEvlilik birliğinin sarsılması, anlaşmalı boşanma, eylemli ayrılık sebebiyle boşanmadır.

Etkilerine Göre Boşanma Sebepleri

Boşanma davası açıp Boşanma sebebi olarak zina, hayata kast, terk, eylemli Ayrılık, anlaşmalı boşanma, pek kötü veya onur kırıcı davranışgösterilmiş ve maddi olay kanıtlanmışsa kadın veya erkek kusursuz eşin açmış olduğu davada bu olayın evlilik birliğine etkisine bakılmaksızın boşanma kararı verilmelidir. Zira yukarıda sayılanlar sayılı Türk Medeni Kanununun düzenledğii mutlakboşanma sebepleridir.

Kanunda boşanma sebebi olarak gösterilen olgunun boşanma davası açmak suretiyle dava konusu edilmiş ve davada ispat edilmiş olması boşanma kararı verilmesi için yeterli olmuyorsaortada bir nisbi boşanma sebebi vardır nisbi boşanma sebebi takdire bağlı bir boşanma sebebidir bu olguda ortak yaşamın sürdürmenin beklenemezliğinin gerçekleşmesi şarttır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun düzenlediği nisbi boşanma sebepleri suçişleme, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılmasıdır.