Fason İş Sözleşmesi
11 Şubat 2019

Fason İş Sözleşmesi

SÖZLEŞME
1.TARAF BİLGİLERİ 2.TARAF BİLGİLERİ
Yükleniciİşveren
Yüklenici TebligatAdresiİşveren TebligatAdresi
Telefon NoTelefon No
Faks NoFaks No
Vergi Dairesi Vergi Dairesi
Vergi Numarası Vergi Numarası
Elektronik PostaAdresiElektronik PostaAdresi
Her iki tarafyukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir.Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe enson bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır
İşin Konusu veYeri
İşin Tanımı veKapsamı
İşin Fiyatı veTutarı
Devir
Ödemeler
VII. İşin SüresiSözleşmeninsağlanmasına müteakiben işler için iş bitim tarihi .. / .. / ….’dir.
VIII. MücbirSebeplerDoğal afet, genelgrev, gerekli yasal ve yüklenici’den kaynaklı sebeplerden (kararlarıngecikmesi, finansman durumları vs.) ortaya çıkabilecek gecikmelerden ötürüişveren sorumlu değildir.
Diğer Şartlarİşbu sözleşme 2sayfa, ekleri ve 9 maddeden ibaret olup .. / .. / …. tarihinde 1 nüsha olarakimza altına alınmıştır. Anlaşmazlık durumlarında ….. Mahkemeleri yetkiliolacaktır.
Yüklenici İşveren