HAYATA KAST SEBEBİYLE   BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
17 Ocak 2022

HAYATA KAST SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

II.DİLEKÇE ÖRNEĞİ

(Aile Mahkemesi Kurulmayan Yerlerde)

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

SEYHAN

(Aile Mahkemesi Kurulmuş Yerlerde)

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

ADANA

DAVACI :Ad-Soyad

:Adres

:T.C. Kimlik No:000.000.000.01

VEKİLİ :Av.Ece GÜNEYLİ

:Kayalıbağ mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Çolakoğlu iş merkezi kat 1 daire 102

DAVALI :Ad-Soyad

:Adres

DAVA KONUSU :Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası

DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR:

1)Davalı eşim ile 9.03.1958 tarihinde evlendik.Bu evliliğimizden 7.11.1986 doğumlu Nalan ile 21.10.1996 doğumlu Selim adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir.(Ekli belge: 1)

2)Davalı ile 28.4.1996 tarihinden beri birlikte Ankara’da yaşamakta olduğumuzdan boşanma davamızı davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturduğumuz yer (Ekli belge: 2)mahkemesi olan (TMK m. 168)Ankara mahkemelerinde açıyoruz.

3)Davalının başla bir kadınla ilişkisini öğrenmemiz üzerine 31.12.2012 tarihinde evimizde meydana gelen tartışmada ” Seni Öldüreceğim”diye tabancasıyla üzerime geldiği sırada araya giren çocuklarım tarafından son anda kurtarıldım. (Ekli belge: 3)

DELİLLER :Nüfus aile kayıt tablosu,tanık anlatımı,yerleşim yeri belgesi

HUKUKİ SEBEPLER :4787sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş,Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 162,169,174,175,182,336.

TALEP SONUCU:

Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile:

-Tarafların hayata kast sebeplerle (TMK m. 162) boşanmalarına,

-Küçük Selim’in velayetinin (TMK m. 336 f. III) davacı annesine verilmesine,

-Davalı ile küçük Selim’in her ayın 1. ve 3. haftaları Cumartesi günü saat 09.00ile izleyen pazar günü saat 17.00 arası, Dini bayramların 2. günü saat 09.00-17.00 arası, sonu tek rakamla biten yılların Ulusal Bayram günleri saat 09.00-17.00 arası, Babalar Günü saat 09.00-17.00 arası, Yarıyıl tatilinde bulunan 1 şubat günü saat 09.00 ile 10 Şubat günü 17.00 arasında,Yaz tatili olan 1 Temmuz günü saat 09.00 ile 15 Temmuz günü saat 17.00 arasında,sonu tek rakamla biten yıllarda küçük Selim’in doğum günü olan 21 Ekim günü 09.00-17.00 arasında kişisel ilişki (TMK m. 182 f. I) kurmasına,

-Davacı eş için dava tarihinden itibaren yıllık 1.500 tedbir nafakasının (TMK m. 175)

-Küçük Selim için dava tarihinden itibaren aylık 1.500 tedbir nafakasının (TMK m. 169) , hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren iştirak nakafasının (TMK m. 182 f. II)

-Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiz ile 500.000 TL maddi tazminatın (TMK m. 174 f. I)

-Davacı eş için hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiz ile 500.000 TL manevi tazminatın (TMK. m. 174. f. II) davalıdan alınarak davacıya verilmesine saygı ile arz ve talep ederim. 21.01.2013

EKLİ BELGELER:

(HMK m. 121)

1-Nüfus aile kayıt tablosu

2-Yerleşim yeri belgesi

3-Tanık listesi

4-(Vekil varsa)Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekaletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun (HMK m. 76 f. I)