HIRSIZLIK SUÇU VE CEZASı
19 Mart 2022

HIRSIZLIK SUÇU VE CEZASı

HIRSIZLIK SUÇU VE CEZASİ
Tanımı:
Türk Ceza Kanunu’nun 141.maddesi hırsızlığın temel şekli düzenlenmiştir.Zilyedin rızası olmadan,başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç aya kadar hapis cezası verilir.
A)SUÇUN MADDİ KONUSU
HIRSIZLIK Başkasının taşınabilir malını almaktır.Malvarlığına karşı işlenen suçların genel özellikleri bu suç şeklinde de geçerlidir.
Genel olarak değişim değeri olmayan, alınıp satılmayan şeyler malvarlığını oluşturmazlar.Malvarlığın konusunu oluşturmayan şeyler de HIRSIZLIK suçunun konusunu oluşturmazlar.Çünkü parasal değişim değerleri yoktur.Ancak parasal değeri olmayan bir şeyin manevî değeri olabilir .Duygusal veya ailesel değeri olabilir.Bunların rızasız alınması da hırsızlığa sebebiyet verir.
Elektrik enerjisi,termik enerjiler, gazlar da hırsızlık suçunun konusunu oluştururlar.Çünkü bunların ekonomik değerleri vardır.Genel olarak genetik enerjinin alınmasının da hırsızlık suçunu oluşturduğu kabul edilmektedir.Mesela sahibinin rızası olmaksızın bir hayvan çiftliğine başkasının erkek hayvanını dölleme yapmak veya daha sonra erkek hayvanı serbest bırakmak hırsızlık sayılmaktadır.
Başkasının telefonundan , sahibinin rızası olmadan konuşulursa hırsızlık suçu oluşturmaz.Zira başkasına ait telefon yerindedir.Zilyedin zilyedligi ortadan kaldırılmamıştır.Ancak fiil karşılıksız yararlanma suçunu ortadan kaldırır.
Hırsızlığın konusu sadece , failin başkasının zilyedliğini ortadan kaldırarak maledinilmeye müsait olan mallar,enerjiler ve eşyalar oluşturur.Mesela bir radyo yayınına veya televizyon kanalına abone olmadan, dolayısıyla abonelik ücreti ödemeden yayını almak hırsızlık suçunu oluşturmaz.Çünkü yayının alınması ile yayıncının malvarlığında ve enerjisinde bir azalma olmuyor veya malvarlığının bizzat kendisi alınmıyor.Ancak fiil karşılıksız yararlanma teşkil eder (md.163/2).
Bir şeyin hırsızlık suçuna konu olabilmesi için taşınabilir olması lazımdır.Taşınmaz mallara karşı fiiller başka suçlara sebebiyet verirler.Ancak taşınmaz mallardan alınan parçalar taşınır malı oluşturmazlar.Taşınır mala dönüşürler.Bu durumda hırsızlık suçunun konusu olurlar.Bir binadan çıkarılan kapı ve pencereler,bir maden ocağından çıkarılan madenler,bir ocaktan çıkarılan tuz vs.gibi.
B) SUÇUN İCRA HAREKETİ
Suçun icra hareketi malın elde edilmesi, alınmasıdır.Alım cebir ve şiddet ile olmamalarıdır.Aksi halde suç yağmaya dönüşür.Alımın ne zaman gerçekleştiği bir sorundur.T.C.K. 141/1.maddesi malı “bulunduğu yerden alan” demektir.
CEZA: Hırsızlığın temel şeklinin cezası bir yıldan üç yıla kadar hapistir.Tüzel kişinin yararına işlendiği taktirde kazanç müsadere edilebileceği gibi ruhsatı da iptal olunabilir.
142.Maddesinin 1.Fıkrasında düzenlenen Ağırlatıcı Sebepler
A-Hırsızlığın kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında işlenmesi.
B-Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi.
C-Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında işlenmesi.
D-Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirilebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında işlenmesi.
E-Adet ve tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenmesi.
142.Maddesinin 2.Fıkrasında Düzenlenen Ağırlatıcı Nedenler
A-Kişinin malı koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak işlemek.
B-Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle işlemek.
C-Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanmak suretiyle hırsızlık
D-Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle işlenmesi.
E-Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi.
F-Tanınmamak için tedbir olarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak işlemek.
G-Barınak yerlerinde,sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında işlenmesi.

#Adana Hırsızlık avukatı.#Hırsızlık suçu ve cezası.#İlk kez hırsızlık yapan ne kadar ceza alır.#Mağazadan eşya çalmanın cezası.#Hırsızlık emsal karar.#Hırsızlık yapan kaç yıl yatar.#Hırsızlık suçu ve para cezası.#Ayakkabı hırsızlığı.