Nişanın Bozulması Sebebiyle Hediyelerin İadesi Davası Dilekçesi
7 Kasım 2019

Nişanın Bozulması Sebebiyle Hediyelerin İadesi Davası Dilekçesi

ADANA  NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE 

DAVACI                :​ Adı ve Soyadı-( T.C.Kimlik No:)- Adres 

VEKİLİ                  :​ ​ Adı ve Soyadı- Adres-Tel, 

DAVALI                :​ Adı ve Soyadı- Adres 

DAVA KONUSU  :​ Nişanın Bozulması Sebebiyle Hediyelerin İadesi Davası 

DAVA DEĞERİ     :​ ………TL. (Harca Esas Değer) 

AÇIKLAMALAR: 

Müvekkilim ile davalı yaklaşık 2 yıl önce nişanlanmışlardır. Aileler arasındaki anlaşmazlık nedeni ile davalı nişanı tek taraflı olarak bozmuştur. Bu durumda nişanlanma nedeni ile davalı tarafa vermiş olduğumuz hediyeleri geri istiyoruz. Geriye istenen hediyeler şunlardır: 

1) Adana örf ve adetlerine göre takılan 4 adet bilezik( …..TL) 

2) 1 adet takı set (……TL) .        

​DELİLLER            : 

1) Nişana ilişkin fotoğraflar 2) Hediye listesi 3) Tanık anlatımları ve sair deliller. 

TANIKLAR             : 

1) Adı ve Soyadı- ( T.C. Kimlik No) -Adres, Tel. 2) Adı ve Soyadı- ( T.C. Kimlik No) -Adres, Tel. 

HUKUKİ SEBEPLER  :​ TMK. m.122 ve ilgili mevzuat. 

SONUÇ VE TALEP  : 

Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, yukarıda belirtmiş olduğumuz hediyelerin iadesine, aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde bedeli olan ……. Türk Lirasının dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine, karar verilmesine saygılarımla arz ve talep ederim.                                                                                          

 ​                                                                                                                                                                                    DAVACI VEKİLİ

                                                             Avukat Adı ve Soyadı (imza)