Nişanlanmaya İlişkin Tazminat Davaları
6 Kasım 2019

Nişanlanmaya İlişkin Tazminat Davaları

Nişanlanma, bir erkekle bir kadının karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmalarıdır. Yargıtay’ a göre nişanlanma; evlenme yaşına gelmiş kız ve erkeğin, aileleri ile yakın dostlarının katılımıyla birbirlerine söz vermeleridir. Bir erkekle bir kadının birbirlerine karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmaları ile ​nişanlanma​ kendiliğinden gerçekleşir. Bu törenin SÖZ KESME olarak nitelendirilmesi, hukuken gerçekleşmiş kabul edilen nişanlanmanın hukuksal sonuçlarını doğurmasına kural olarak engel değildir. 

Nişanın Bozulmasının ​ sonuçları TMK.m. 120-123 maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

1) Nişanın Bozulması Sonrası Maddi Tazminat Davası Nişanlılardan birinin haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında uygun bir ​maddi tazminat ​vermekle yükümlüdür.Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır. Davacı yanın isteyeceği tazminat ​menfi ​zararın ​(Karşı Taraftan İstenebilecek Menfi Zarar Denilebilecek Bazı Hususlar için TIKLAYINIZ) ​karşılanmasıdır.Diğer bir deyişle nişanlanma olmasaydı uğranılmayacak olan zararın istenilmesidir. Evlenmenin yapılmamasından kaynaklanan ​müspet zarar ise maddi tazminat kapsamında değildir. 

2) Nişanın Bozulması Sonrası Manevi Tazminat Davası ​Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan ​manevi tazminat​  ( manevi tazminat nedir? TIKLAYINIZ​) olarak uygun bir para  ödenmesini isteyebilir. 

3)Destekten yoksun Kalma Tazminatı Davası Nişanlının haksız bir fiille ölümü sonucunda sağ kalan nişanlı doğal olarak müstakbel eşinin desteğinden yoksun kalmaktadır.Bu sebeple haksız bir fiil sonucunda nişanlılardan birinin ölümü halinde sağ kalan nişanlı, haksız fiil failinden destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkına sahiptir. 

4) Ölüme Sebep Olandan Manevi Tazminat İsteme Davası  nişanlılardan birinin ölümü durumunda ölüme sebebiyet veren kişiden sağ kalan nişanlının ​manevi tazminat ​isteme hakkı vardır. 

Nişan Bozulması Sebebiyle Hediyelerin Geri Verilmesi Davası

Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın veya onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. ​(Nişanın Bozulması Nedeniyle Hediyelerin İadesi Davası Dilekçesi Örneği İçin TIKLAYINIZ)