4 Nisan 2019

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tanıma Tenfiz Davalarında Durum

Her ülkenin hukuk sistemi farklıdır. Hal böyle olunca da yabancı ülkelerdeki mahkemeler tarafından verilmiş olan kararlar ilke olarak Türkiye’de geçerli olmayacaktır. Bu ilke de en fazla boşanma davalarında söz konusu olmaktadır. Örnek olarak Almanya ya da herhangi bir yabancı ülkede boşanmış olan çiftlerin Türkiye’de de boşanmış sayılması kendiliğinden söz konusu olmayacaktır. Yabancı ülkedeki bir mahkeme tarafından verilmiş olan kararın Türk mahkemeleri tarafından da tanınabilmesi için muhakkak tanıma tenfiz davası açılması icap edecektir.

 Aksi halde yabancı bir ülkede boşanmış olan çift, Türkiye’de halen daha evli kabul edilecek ve hukuki sonuçlar da buna göre doğacaktır. Bu durumda Türkiye’de ikinci bir boşanma davasının daha açılmasına gerek yoktur. Çekişmesiz bir yargı işi olan tanıma tenfiz davası açılması bu durumun üstesinden gelmek adına fazlasıyla yeterli olacaktır.

 Yabancı Mahkemece Verilmiş Boşanma Kararının Tanınmaması Ne Gibi Sonuçlar Doğurabilir?

 Yabancı bir ülkede boşanmış olmalarına rağmen Türkiye’de halen daha evli kabul edilen çiftlerle ilgili pek çok sorun meydana gelecektir. Bu sorunlar ise zaman zaman ciddi mağduriyetlere yol açabilecek ve bu durumdan haberdar olunduğu zaman şoke edici olabilecektir. Söz misali çiftlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü halen daha devam ediyor olacaktır.

 Bu durumda yabancı ülkede boşanmış olan çiftlerden herhangi bir tanesinin üçüncü bir kimse ile cinsel ilişki yaşaması durumunda bu hal zina kabul edilecek, bu durum da tarafın boşanmada haksız duruma düşmesine neden olacak ve çok büyük kayıplar yaşatacaktır. Buna ek olarak Türkiye’de halen daha evli kabul edilen çiftlerin herhangi bir şekilde mal paylaşımı yapması da söz konusu olamayacaktır.

 Tüm mallar evlilik birliğindeki haliyle kalacak ve bu durum da iki ayrı hayat kurulmasını resmi olarak imkansız hale getirecektir. Elbette aynı durum çiftin çocuklarının olması durumunda da sorun meydana getirebilecektir. Bu durumun önüne geçebilmek adına da muhakkak tanıma tenfiz davası açılması şarttır.

 Davanın Açılması Adına Türkiye’ye Gelinmesi Zorunlu mudur?

 Tanıma tenfiz davası açılması için Türkiye’de halen daha evli gözüken çiftin Türkiye’ye gelmesi zorunlu değildir. Pek tabii bu dava bir vekil aracılığı ile de açılabilir ve takip edilerek sonuç elde edilebilir. Ancak vekalet ilişkisi söz konusu olduğundan dolayı, avukatın yani vekilin her türlü hukuki işlemi müvekkili adına yapacağı da unutulmamalıdır.

 Buna ek olarak vekaletin avukat haricinde bir kimseye verilmesi de söz konusu olamaz. Ne de olsa Türk hukuk sisteminde, bir davayı takip edebilme yetkisi tarafların kendileri haricinde sadece baroya kayıtlı avukatlara tanınmış bir haktır. Bu durumda yabancı bir ülkedeki avukat tarafından da davanın takip edilebilmesi söz konusu olamayacaktır. Davayı takip edecek olan avukat, muhakkak Türkiye’de yer alan bir baroya kaydını yaptırmış olmalıdır.

 Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

 Tanıma tenfiz davası için gerekli olan birtakım belgeler de bulunur. Elbette bu belgelerin tamamı avukatlar tarafından da bilinecek ve müvekkile hatırlatılacaktır. Öncelikli olarak yabancı ülkede boşanmanın vuku bulduğuna dair mahkeme kararı gereklidir. Buna ek olarak bu kararın kesinleştiğine dair yazı ve mahkeme kararının tercümesi de bulunmalıdır.

 Tercüme muhakkak Türkçe olmalıdır zira Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde Türkçe haricinde bir dilin ilke olarak kullanılması söz konusu değildir. Son olarak konsolosluktan temin edilecek olan apostile de bu belgeler arasında yer almalıdır. Bu kararın Türk mahkemeleri tarafından da tanınabilmesi adına muhakkak kararın bir mahkeme tarafından verilmiş olması gerektiği de unutulmamalıdır. Zira bazı ülkelerde bu kararlar bazı farklı devlet kurumları tarafından da verilebilmektedir.