17 Ocak 2019

Tebligat Nedir ?

Herhangi bir hukuki durum veya bir işlem ile ilgili ,bilgilendirmek  amacıyla  taraflara gönderilen resmi belgeye tebligat denir.Tebligatlar, mahkemeler,Cumhuriyet savcılıkları ve icra dairelerinden gönderilir. Tebligatın üzerinde, O tebligatın nereden-kime ve neden gönderildiği yazarken,tebligatın içinde ise; tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgah veya Mesken iş adreslerini, anlaşılacak derecede kısaca ​tebligatın konusunu,​ davet edilen şahsın hangi gün ve saatte hazır bulunması lâzım geldiğini ve bu merciiin yerini, kanunlarına göre davetiye ve celp nağmelere göre yapılması gerekli  hususları, davetiye çıkaran merciin mühürünü ve mahkeme yazı işleri müdürünü ve diğer mercilerde yetkili memurun imzası bulunur. 

Hukuk davalarında Ceza davalarında, dosyada bulunan taraflara veya tarafların avukatlarına ilgili davanın dosyasının içeriğini, tarafların yapmakla yükümlü oldukları ödevlerini ve duruşma gününü  bildirmek amacıyla bir ​çağrı kağıdı​ gönderilir. Peki, mahkemeden, herhangi bir dosyanızdan çağrı kağıdı geldiğinde ne yapmalısınız? aşağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğiz… 

Tebligatı Kimin Gönderdiğini Nereden Anlarım ?

Tebligatı çıkaran merciin yani kurumun ismi, tebligatın üzerinde  yazar. Örneğin; Adana 3. Aile Mahkemesi veya Adana 2. icra dairesi gibi. 

Tebligat İçin Süreler Ne Zaman Başlar ?

Tebligatın muhatabına ulaştığı gün süreler işlemeye başlar. 

Adliyeden Yazı Gelince (Tebligat) Ne Yapmalıyım ?

Tebligatın üzerinde, tebligatın size kim tarafından ne için gönderildiğinin bilgisi vardır. Tebligat üzerinde yazan bilgilere göre, en kısa sürede harekete geçmeli, gerekli yerlere başvurmalısınız. Eğer bu tebligat size bir mahkemeden gelmiş ise bu mahkemenin bulunduğu adliyeye gidip hukuki hak ve yükümlülüklerinizi öğrenmelisiniz.Bu durumda tebligatı atmayıp, muhafaza etmelisiniz.

Tebligatın Muhtara Bırakılması Ne Anlama Gelir ?

Tebligatın size yapılması ile muhtara yapılması arasında herhangi bir fark yoktur. Tebligat usulune uygun bir şekilde muhtara yapıldığında da​ geçerlidir ve sizin için süreler tebligatın muhtara teslim edildiği gün işlemeye başlar.Tüm bu sebeplerden, tarafınıza varması gereken bir tebligat, size bir şekilde ulaşılamadığı 

için, muhtara teslim edilmişse, tebligat geçerlidir, ve en kısa sürede tebligatın teslim edildiği muhtardan teslim alınıp gerekli işlemler başlatılmalıdır.

Tarafıma Ulaşmayan Tebligatı Nereden Sorgulayabilirim ?

E-devletten veya uyap vatandaş portaldan ​tebligat sorgusu ​yapabilirsiniz. E-devlete ve uyap vatandaş portala nasıl  giriş yapabilirim sorusunun ayrıntılı cevabı için TIKLAYINIZ. 

Avukatınız Varsa Tebligat Nereye Yapılır ?

Kendinize bir vekil tayin ettiyseniz yani avukata vekalet verdiyseniz, tebligatlarınız avukatınıza gelir ve avukatınıza gelen tebligat aynen size yapılmış gibi geçerlidir.Tebligatın içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmak için, e-devletten veya uyap vatandaştan​ ​ sorgu yapabilirsiniz.