Vekalet Sunma Dilekçesi
30 Ocak 2019

Vekalet Sunma Dilekçesi

VEKALET SUNMA DİLEKÇESİ                      ….ASLİYE CEZA  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                        ADANA


DOSYA NO: …/…
KONU                       : Davaya vekil olarak atandığımızı gösterir vekaletnameaslının sunulması,kabulü ve ilgili dava dosyasının fotokopisini tarafımızaverilmesi talebidir. 
NETİCEVE TALEP: Dilekçe ekinde sunmuşolduğumuz vekaletnamenin sayın mahkemenizce kabulü ile yukarıdaki esas sayılıdavaya vekil olarak kabulümüzü ve ilgili dava dosyasının fotokopisinitarafımıza verilmesini arz ve talep ederim. 

EK 1-Harçlandırılmış ve onanmış vekaletnameörneği                                                                                                                                                                                     Avukatın  Adı ve Soyadı                                                                                                              Av.Ece GÜNEYLİ